Bilgilendirme: İnternet sitemiz yenilendi. Fikirlerini bizimle paylaş.

KOSGEB Proje Yönetimi

KOSGEB Proje Yönetimi

Ar-GE İnovasyon Destek Programı

KOSGEB Proje Yönetimi ‘ndeki bu programın amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’lerin yeni ürün geliştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesidir.

KOSGEB Proje Yönetimi ‘nin bu programı kapsamında verilen başlıca destekler aşağıdaki gibidir;

Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği
Personel gideri desteği
Proje geliştirme desteği
İşlik tahsisi veya kira desteği

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

KOSGEB Proje Yönetimi ‘ndeki bu program ile Ar-Ge ve inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış ve/veya patent belgesi ile korunan veya doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan yeni ürün geliştirilmesi faaliyetlerini içeren projelerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında başlıca proje gider kalemleri; Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği, Kira desteği, Personel gideri desteğinden oluşmaktadır.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

KOBİ’lerin, ekonomiye katılımlarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi için hazırlayacakları projelerin desteklenmesi amacıyla hazırlanan KOBİGEL Destek Programlarında verilen desteklerin bir kısmı geri ödemesiz olarak planlanır.

Projeler, 1. ve 2. Bölgelerde % 60, diğer bölgelerde ise % 80 olarak desteklenir.

Program kapsamında desteklenen başlıca proje gider kalemleri; Makine-Ekipman, Personel, Yazılım, Hizmet Alım giderlerinden oluşur.

Başvuru dönemi çağrılı olup belli tarih aralıklarında başvuru kabul edilmektedir.

İşbirliği Güç Birliği Destek Programı

KOBİ’lerin bir araya gelerek işbirliği – güç birliği yapmasını teşvik eden, ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak makine-teçhizat kullanımı, ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projelerin geliştirilmesini ve desteklenmesini amaçlayan İşbirliği – Güç birliği Destek Programları için aşağıdaki proje konularından hedeflenmektedir;

Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak ve uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu,

Verilen desteklerinin önemli bir kısmının geri ödemesiz olarak planlandığı İşbirliği – Güç birliği Projelerinin Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilmesi durumunda destek üst limiti artırılmaktadır. Proje destek oranları, 1. Bölgede % 50, 2., 3. ve 4. Bölgelerde % 60, 5. ve 6. Bölgelerde ise % 70 olarak uygulanmaktadır.

Bu program kapsamında desteklenen başlıca giderler; Makine-Ekipman, Personel, Yazılım, Hizmet Alım ve diğer gider kalemlerinden oluşmaktadır.

KOSGEB, TÜBİTAK, KALKINMA AJANSI, IPARD ve diğer Hibe Teşvik Projelerinde uzman çözüm ortağınız, rehberiniz; KALİBRE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK – 444 9001

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?