Belgelendirme

Sistem/Ürün/Hizmet Belgelendirme

Birden fazla standardın uygulandığı kuruluşlarda sistemin etkinliği ve verimliliği için Entegre Yönetim Sistemi (EYS) çatısı altında tüm standartların entegre edilmesi gerekmektedir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi başta olmak üzere (en yaygın olarak entegre edilen 3 temel standart) kuruluşların uyguladıkları yönetim sistemlerinin entegrasyonunda kılavuzunuz; KALİBRE – 444 9001

Entegre Yönetim Sistemi (EYS) yukarıda belirtilen temel standartların dışındaki diğer uluslararası yönetim sistem standartlarını kapsayacak şekilde geliştirilebilir;

Ayrıca sektöre özgü olarak hazırlanmış olan aşağıdaki standartlar da yukarıda belirtilen standartlara entegre olarak uygulanabilmektedir.