Gıda Güvenliği

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Standardı

“Tarladan sofraya” anlayışıyla gıda güvenliğiyle aşağıdaki standartlarda kılavuzunuz; KALİBRE – 444 9001

  • ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Standardı (Yeni versiyon)
  • BRC Global Standard ; GFSI  (Global Food Safety Initiative) tarafından tanınan global gıda güvenliği standartlarından biridir. Gıda Ürünlerinin Paketleme ve Paketleme Malzemeleri için BRC IOP (Global Standard for Packaging and Packaging Materials), Gıda Ürünlerinin Depolama ve Dağıtımı için ise BRC Global Standard for Storage and Distribution ayrı bir standart bulunmaktadır.
  • IFS Food (International Featured Standards); GFSI tarafından tanınan global gıda güvenliği standartlarından biridir.
  • FSSC 22000 (Food Safety System Certification); GFSI tarafından tanınan global gıda güvenliği standartlarından biridir. Ayrıca EA (European Cooperation for Accreditation) tarafından da kabul gören MLA kapsamında ve TÜRKAK tarafından akreditasyonu olan bir programdır. Tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır. FSSC 22000, uluslararası ISO 22000 standart şartlarının yanısıra, sektörlere özgü teknik şartnameler ve ilave program gereksinimlerine dayanmaktadır. Bu program kuruluşun; resmi makamların, gıda sektörü müşterilerinin ve tüketicilerin gereklerini sağlayabilecek sağlam ve etkin bir gıda güvenliği yönetim sistemine sahip olduğunu ortaya koyar.