Ürün Belgelendirme

Ürün Belgelendirme

Birden fazla standardın uygulandığı kuruluşlarda sistemin etkinliği ve verimliliği için Entegre Yönetim Sistemi (EYS) çatısı altında tüm standartların entegre edilmesi gerekmektedir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi,  ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi başta olmak üzere (en yaygın olarak entegre edilen 3 temel standart) kuruluşların uyguladıkları yönetim sistemlerinin entegrasyonunda kılavuzunuz; KALİBRE – 444 9001