CE MARKALAMA

CE İşareti Fransızca “Conformité Européenné” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Anlamı ise “Avrupa ya Uygunluktur”. CE işareti AB Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere vurulur. 21 adet Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamına giren bir ürün AB Ortak Pazarına girebilmesi için CE Uygunluk İşareti iliştirilmesi gerekmektedir.

CE işareti vurulmuş bir ürün o ürünün AB müktesebatına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir ürün olduğu anlaşılır. CE işaretinin kendine has bir formatı vardır. “Chinese Export” gibi kısaltmalarla bir ilgisi yoktur. 93/68/EEC “CE İşaretlemesi Yönetmeliği” CE işaretinin vurulması ile ilgili tüm bilgileri içermektedir.

CE İşareti Fransızca “Conformité Européenné” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Anlamı ise “Avrupaya Uygunluktur”. CE işareti AB Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere vurulur. 21 adet Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamına giren bir ürün AB Ortak Pazarına girebilmesi için CE Uygunluk İşareti iliştirilmesi gerekmektedir.

CE işareti vurulmuş bir ürün o ürünün AB müktesebatına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir ürün olduğu anlaşılır. CE işaretinin kendine has bir formatı vardır. “Chinese Export” gibi kısaltmalarla bir ilgisi yoktur. 93/68/EEC “CE İşaretlemesi Yönetmeliği” CE işaretinin vurulması ile ilgili tüm bilgileri içermektedir.

CE, ürünlerin AB Ortak pazarında serbest dolaşımında bir pasaport niteliğindedir. Hiçbir Ortak Pazar ülkesi CE işareti taşıyan bir ürünün piyasa arzını engelleyemez.

Türkiye’de ki Uygulama

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Ortak Gümrük Tarifesini uygulanmaya başlamıştır.
4703 sayılı  “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”, 11 Temmuz 2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
İlgili Temel Yönetmelikler Yayımlanmıştır.
•        “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik“
•        “CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik”
•        “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik”
17 Ocak 2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, 11 Ocak 2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Gümrük Birliği ile AB Ortak pazarında yer alan Türkiye’de de Avrupa ülkelerinde olduğu gibi CE işareti zorunludur.

Yönetmelikler

CE İşareti Taşıyacak Ürün Grupları, AB’nin İlgili Mevzuatı ve Uyumdan Sorumlu Kuruluşlar

Ürün AdıAB MevzuatıUyumdan Sorumlu Kuruluşlar
1.Alçak Gerilim CihazlarıLow voltage equipment (2006/95/EC)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
2.Basit Basınçlı KaplarSimple pressure vessels (87/404/EEC)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
3.OyuncaklarToys (88/378/EEC)Sağlık Bakanlığı
4.Yapı MalzemeleriConstruction products (89/106/EEC)Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
5.Elektromanyetik UyumlulukElectromagnetic compatibility (2004/108/EC)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
6. MakinalarMachinery safety (98/37/EC)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
7.Kişisel korunma donanımlarıPersonal protective equipment (89/686/EEC)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
8.Otomatik olmayan tartı aletleriNon-automatic weighing instruments (90/384/EEC)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
9. Aktif İmplante Edilen Tıbbi CihazlarActive implantable medical devices (90/385/EEC)Sağlık Bakanlığı
10.Gaz Yakan CihazlarGas appliances (90/396/EEC)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
11.Sıcak Su KazanlarıHot water boilers (92/42/EEC)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
12.Sivil Kullanım İçin PatlayıcılarCivil explosives (93/15/EEC)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
13.Tıbbi CihazlarMedical devices (93/42/EEC)Sağlık Bakanlığı
14.Patlayıcı ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar (ATEX)Equipment and protective systems intended for use in Potentially explosive atmospheres (94/9/EC)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
15.Gezi Amaçlı TeknelerRecreational craft (94/25/EC)Denizcilik Müsteşarlığı
16.AsansörlerLifts (95/16/EC)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
17.Ölçüm CihazlarıMeasurement Instruments (2004/22/EC)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
18.Basınçlı EkipmanlarPressure equipment (97/23/EC)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
19.In Vıtro Diagnostik Tıbbi Tanı CihazlarıIn vitro diagnostic medical devices (98/79/EC)Sağlık Bakanlığı
20. Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazlarıRadio and telecommunications terminal equipment
(99/5/EC)
Telekomünikasyon Kurumu
21. Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden AraçlarCableway installations designed to carry persons
(2000/9/EC)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı