ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemine Geçiş

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standardı, diğer yönetim sistem standartlarının temeli konumunda olup, kuruluşların daha etkin ve kaliteli bir Yönetim Sistemine sahip olması için 1987’den beri kendini sürekli yenilemektedir. İlk olarak 1987 yılında yayınlanan ISO 9001 standardı 1994 yılındaki versiyon değişikliği sonrası, 2000 yılında “Proses Odaklı” yaklaşımla önemli bir değişikliğe uğramıştır. 2008 yılındaki değişiklik sonrası 2015 yılında gerçekleşen son değişiklikle “Risk Temelli Düşünme” yaklaşımı öne çıkmış ve yüksek seviye standart yapısına (10 maddeden oluşan standart yapısı) geçilmiştir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin yeni getirdiği “Risk Temelli Düşünme” yaklaşımı, kurumsal riskleri öngörüp, bu riskleri değerlendirmeyi ve ortaya çıkmadan önlemeyi amaçlamaktadır. “Risk Temelli Düşünme” anlayışına göre Kalite Yönetim Sisteminin planlanan sonuçlardan sapmasına yol açan riskler belirlenir, bunların olumsuz etkileri tespit edilir ve bunları minimum seviyeye indirmek için gerekli tedbirler alınır. Kalite Yönetim Sisteminin planlanan sonuçlarına ulaşmak için ortaya çıkan iyileştirme fırsatlarının öngörülmesi ve bunlardan  maksimum derecede faydalanılması da yeni yaklaşımın bir gereğidir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin faydaları

Kurum ve Kuruluşlar, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulmasını “stratejik bir karar” olarak almakta ve aşağıdakiler başta olmak üzere bir çok fayda sağlamaktadırlar;

  • Kurumsal yönetim risklerini önceden öngörüp değerlendirmek, riskler ortaya çıkmadan proaktif bir şekilde gerekli tedbirleri almak.
  • Kurumu ortak politika, amaç ve hedefler etrafında toplayarak organizasyonel bütünlüğü sağlamak,
  • Tüm organizasyonun Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda kenetlenmesini sağlamak,
  • Kurum kültürünün oluşmasını ve gelişmesini sağlamak,
  • Çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyip Kalite Yönetim Sistemine nasıl katkı sağlayacaklarını belirlemek, sistemin uygulanmasına ve gelişmesine katılımlarını sağlamak,
  • “İşi ehline verin” anlayışıyla yetkinlik esasına uygun istihdam politikası oluşturarak, işleri konusunda uzman, eğitimli ve deneyimli çalışanlara emanet etmek, işlerin “emin ellerde” yürütülmesini sağlamak,
  • “Çalışanlar, geliştikçe kurum gelişir” anlayışıyla eğitimde sürekliliği sağlayarak çalışanların yetkinliklerini artırmak,
  • Çalışanların memnuniyetlerini artırmak, kurum aidiyetlerini sağlamak amacıyla faaliyetler planlamak,
  • “İç Müşteri” konumundaki bölümlerin memnuniyetlerini sağlamak, iç müşteri memnuniyetini artırmak,
  • Kurum içi ve kurum dışı iletişimde etkinliği sağlamak, oluşan sorunları hızlı, zamanında ve büyümeden çözmek,
  • Performans izleme ve ölçme sistemleriyle verilere dayalı karar mekanizması oluşturmak,
  • Süreçlerin performansını iyileştirmek, daha az girdiyle daha çok çıktı sağlayacak verimli yöntemler geliştirmek,
  • Gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin kalitesini sürekli iyileştirmek,
  • Ürün/Hizmet sunulan müşterilerin memnuniyetini artırmak,
  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün/hizmet sunmak,
  • Mevzuat şartlarına tam uyum sağlamak, gerçekleştirilen ürün/hizmetleri mevzuat şartlarına uygun gerçekleştirmek,
  • Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak.

Kuruluşların süreçlerinde etkinliği, verimliliği ve sürekli iyileştirmeyi sağlayan firmamız ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında 15 yıllık danışmanlık deneyimiyle projelerini yönetmektedir. Müşteri odaklı, etkin ve sürekli iyileştirmeyi esasa alan bir Kalite Yönetim Sistemi için rehberiniz;  KALİBRE –  444 9001

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri

1. KAPSAM VE UYGULAMA ALANI

2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR

3. TERİMLER VE TARİFLER

4. KURULUŞUN BAĞLAMI

4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri

5.LİDERLİK

5.1 Liderlik ve taahhüt

5.2 Politika

5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

6.PLANLAMA

6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama

6.3 Değişikliklerin planlanması

7.DESTEK

7.1 Kaynaklar

7.2 Yeterlilik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Dokümante edilmiş bilgi

8.OPERASYON

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü

8.5 Üretim ve hizmetin sunumu

8.6 Ürün ve hizmet sunumu

8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü

9.PERFORMANS DEĞERLENDİRME

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.2 İç tetkik

9.3 Yönetimin gözden geçirmesi

10.İYİLEŞTİRME

10.1 Genel

10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

10.3 Sürekli iyileştirme