Global Organic Textile

Global Organic Textile

Tarım sürecinde Organik olarak yetiştirilmiş elyafların tekstil sektöründe ilgili standartlara göre işleme alınması ile Organik Tekstil sektörü ortaya çıkmıştır.

Üretimde hammadde olarak Organik elyaf kullanılması ve üretim koşullarının ilgili standarda göre yapılması: Bu alanda uluslararası geçerliliği olan Global Organik Tekstil Standardına (GOTS) göre üretim ve sertifikasyon yapılmaktadır.

GOTS sertifikasyonu organik olarak yetiştirilmiş, sertifikalı organik elyaf kullanıma ek olarak GOTS’ un işleme/ üretim standartlarını da kapsar.

Global Organik Tekstil Standardı (GOTS); Organik Tekstil İşleme alanında faaliyet gösteren önde gelen standart birliklerinin ortak bir çalışmasıdır.

Teklif isteyin, sizi arayalım.

İhtiyacınızı sizinle belirleyerek iş geliştirme süreçlerinizi iyileştiriyoruz. Sunduğumuz hizmetleri firmanızın ihtiyacına göre şekillendirerek iş sürekliliğinizi arttırıyor, yönetmeliklere uyumluluğunuzu sağlıyoruz.

Teklif İsteyin