GOST-R, UKR-SEPRO, UL, GS

GOST-R, UKR-SEPRO, UL, GS

GOST – R

Rusya Federasyonu iç piyasalarında Toptan ve Perakende satışı yapılan her mal için bu gerekli olan ve 1 Ekim 2000 yılı itibariyle zorunlu kılınan bir belgedir.

Rusya Federasyonunun standardı olan bu belge içeriği bakımından ISO, TSE ve CE gibi normlara eşdeğer bir belgedir. Gost-R belgesi gümrüklerde gümrük belgelerinin arasında istenmesinin dışında iç piyasada mağazalarda da yapılan denetimlerde istenmektedir. Rusya’ya yapılan ticaretin ve mal satışının yasal ve güvenli yolu ürettiğiniz mallara sertifika almaktır. Ülkede 1997 yılında yaşanan kriz sebebiyle ihraç ve ithal edilen tüm ürünlerde kalite konusu daha çok önem kazanmıştır.

Ürün ve hizmetlerin kalite belgelendirilmesi bazı ürün ve hizmetlere zorunlu, bazı ürün ve hizmetlere istek üzerine yapılmaktadır. Gost-R sertifikasının zorunlu alınması gereken ürün ve hizmetlere sarı renkte sertifika, istek üzerine alınması gereken ürün ve hizmetler için ise mavi renkte sertifika verilmektedir. Rusya devlet standartlarının 30 Temmuz 2002 yılında No:64 “Kalite belgelendirilmesi zorunlu olan ürün ve hizmetler kanununa” istinaden ürün ve hizmetlere sarı renkte Gost-R sertifikası alınması zorunludur.

Gost R sertifikası, ürünlerin Rusya Devleti tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda test edilerek ve test protokolüne istinaden devlet tarafından akredite edilmiş sertifika merkezleri tarafından verilmektedir. Eğer ürün ve hizmetlerin Gost-R uygunluk belgelendirilmesinden hariç Yangın ve Hijyen belgelendirilmesi zorunlu ise, Rusya MCS Bakanlığı 08 Temmuz 2002y. No:320 “Yangın belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler” ve Rusya Devleti Hijyen standartları 15 Ağustos 2002y. No:325 “Hijyen belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler” kanunlarına istinaden önce Hijyen ve Yangın belgeleri alındıktan sonra GOST-R kalite belgesi verilmektedir.

GOST- R Sertifikasının Kullanıldığı Alanlar

  • Rusya Gümrükleri (Zorunlu)
  • Perakende Mağazaları (Perakende satılan ürünler için)
  • İnşaatlar (İnşaat Kontrolleri isteği doğrultusunda iskan ruhsatı alabilmek için)
  • Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane gibi yerler (Çalıştırma izni almak için)
  • Üretim tesislerinde ve fabrikalarda (Çalışma izni ve Üretim izni almak için)

UKR – SEPRO

Ukrayna ülkesi kalite belgesidir. Ülkelerin uyguladığı ticaret kontrol sistemlerinden olan UKRSEPRO Türkiye’deki TSE Belgesi benzeri  bir belgedir.

Ukrayna sınırları dahilinde toptan ve perakende ticareti yapılan her ürün için UkrSEPRO Kalite Sertifikası temini zorunluluğu vardır.

UkrSEPRO Kalite Sertifikasına sahip olmayan ürünlerin en ucuz pazarlar haricinde satılması yasal olarak mümkün değildir. Belirlenen standartlara uygun olduğu bu sertifika ile kanıtlanmış ürünler, gümrüklerden daha kolay geçmekte, iç piyasada daha düzeyli mağaza ve marketlerde satış olanağı bulmaktadır.

UL (Underwrites Laboratories Inc.)

UL Belgesi, kar amacı gütmeyen bir güvenlik test ve sertifikasyon organizasyonu tarafından, Delaware yasaları ve UL Testlerine dayanarak, 1894 yılından beri kamu güvenliğini dikkate alarak, ürünlerin değerlendirildiği sertifika türüdür. Sertifikalama ABD hükümeti tarafından değil, fakat her eyalete özel olarak yerine getirilir. UL Sertifikası bazı eyaletlerde (Florida ve 4 eyalet) ve kendi kendini yöneten (Los Angeles vb gibi) eyaletlerde mecburidir, diğer eyaletlerde zorunlu değildir.

UL Belgesi Yurtdışı kurumlardan verilen ve yabancı uzmanların belgelendirmenin tüm aşamalarını bizzat yürüttükleri bir belgelendirme şeklidir.

GS (Gepruefte Sicherheit)

GS belgesi Dünya çapında bilinen ve tüketicilere güven veren bir markadır. Çıkış noktası ve ilk kullanım alanı Almanya olmasına rağmen, bütün Dünyada sanayicilerin (Almanya’ya ihracatı olsun ya da olmasın) ürünleri için sahip olmayı amaçladıkları bir marka haline gelmiştir. Uzman mühendisler tarafından tam teçhizatlı laboratuvarlarda uygulanan detaylı güvenilirlik testleri, GS belgesi markasının müşteri tarafından tanınmasına ve itibar kazanmasına yol açmıştır.

GS belgesi işaretine ilişkin standartlar, Alman Standartlar Enstitüsü DIN (Deutscher Industrie Normenausschuss) tarafından derlenmektedir. Almanya’da uygulamada bulunan ve federal hükümet, yerel hükümetler veya hükümet dışı kuruluşlarca düzenlenen, standartlar, teknik düzenlemeler ve belgelendirme sistemi ile ilgili olarak, Alman Standartlar Enstitüsü (DIN) ve Federal Hükümet işbirliği ile kurulan Alman Teknik Kurallar Bilgi Merkezi’ne başvurulması mümkündür.

Geprüfte Sicherheit (GS) Belgesi nasıl alınır?

Tesis, teknoloji, kalite anlayışı ve bunun gibi ön koşullar uygunsa, başvuruda bulunan organizasyon denetlenir ve ürünlerin test işlemlerine geçilir. Test işlemleri büyük bir titizlikle yapılır ve testlerden başarı ile geçen ürünler belgelendirilir.

Teklif isteyin, sizi arayalım.

İhtiyacınızı sizinle belirleyerek iş geliştirme süreçlerinizi iyileştiriyoruz. Sunduğumuz hizmetleri firmanızın ihtiyacına göre şekillendirerek iş sürekliliğinizi arttırıyor, yönetmeliklere uyumluluğunuzu sağlıyoruz.

Teklif İsteyin