İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Danışmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği

“Önce İş Güvenliği” prensibi ve “Sıfır İş Kazası” hedefi doğrultusunda, İSG Mevzuatına uygun, deneyimli ve sektörel uzmanlığa haiz  İSG Profesyonelleriyle İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği hizmetlerini Yetkili Çözüm Ortağı OSGB Kuruluşlarıyla birlikte sunmaktayız.

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla İSG Süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olan aşağıdaki hizmetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesinde rehberiniz: KALİBRE MÜHENDİSLİK& DANIŞMANLIK – 444 9001

 • Risk Değerlendirme
  • Süreç Odaklı Risk Analizi
  • Makine Ekipman Risk Analizi
 • Acil Durum Yönetimi
 • Yangın Risk Analizi
 • Yangınla Mücadele Eğitimleri
 • Acil Durum Tahliye Planlarının projelendirilmesi
 • Acil Durum Tatbikat Senaryolarının hazırlanması, tatbikatın gerçekleştirilmesi ve raporlama
 • İlkyardım Eğitimleri
 • İş ekipmanlarının Fenni Muayenesi (periyodik kontrol hizmetleri),
 • İş hijyeni ortam ölçümleri
 • Personel sağlık tahlil/tetkikleri (Gezici Sağlık Aracı)
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama
 • Kimyasalların Yönetimi- Kimyasal Risk Analizi
 • SEVESO Direktifi (82/51/EEC) doğrultusunda ayrıca yapılan işlemler;
  • Güvenlik Yönetim Sisteminin (GYS) kurulması,
  • Kantitatif Risk Değerlendirme,
  • Büyük Kaza Önleme Politikası hazırlama
  • Güvenlik Raporu hazırlama (üst seviye kuruluşlar için)
  • BEKRA bildirimleri
 • İSG Mevzuat uygunluk değerlendirme denetimleri (ikinci taraf denetimler)

İSG hizmetleriyle paralel olarak Yetkili Çözüm ortaklarımızla aşağıdaki süreçlerin de entegre olarak yürütülmesini sağlıyoruz;

 • Çevre Yönetim Danışmanlığı
 • ISO 45001:2015 İSG Yönetim Sistemi Danışmanlığı
 • Kurumsal Yönetim Danışmanlığı
 • Ürün Güvenliği Mevzuat/Standart Danışmanlığı
 • İş Hukuku Danışmanlığı
 • Makine Güvenliği Otomasyon Hizmetleri
 • Endüstri 4.0 çerçevesinde yenilikçi ve güvenli İSG 4.0 uygulamaları

15 yılı aşkın  mühendislik & danışmanlık deneyimimiz ve konusunda uzman yetkin personelimizle etkinlik, süreklilik ve sürdürülebilirlik esasında uygun İSG hizmetlerinde kılavuzunuz; KALİBRE – 444 9001

Teklif isteyin, sizi arayalım.

İhtiyacınızı sizinle belirleyerek iş geliştirme süreçlerinizi iyileştiriyoruz. Sunduğumuz hizmetleri firmanızın ihtiyacına göre şekillendirerek iş sürekliliğinizi arttırıyor, yönetmeliklere uyumluluğunuzu sağlıyoruz.

Teklif İsteyin