Bilgilendirme: İnternet sitemiz yenilendi. Fikirlerini bizimle paylaş.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitiminin Amacı Nedir ?

Enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak oldukça önemli ve değerlidir. Günümüzde üretim, gelişen ve değişen dünya sisteminde enerji kaynaklarının ise giderek azalmasına neden olmuştur. Bu durum enerjiyi dönüştürerek tekrar kullanıma hazır hale getirme fikrini öne çıkarmıştır. Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ise tam burada önümüze çıkmaktadır. Enerji yönetim sistemini iyileştirerek verimliliğini arttırmak ve tasarruf sağlamak ISO 50001:2018’de temel hedefimizdir. Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi standardında enerjinin tüketildiği temel noktaları bulmak buradan yola çıkarak ileride var olabilecek enerji tüketimini net olarak belirlemek ve görmek istiyor.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitiminin Kapsamı Nedir ?

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitiminde standardın ilgili maddeleri tek tek analiz edilmektedir. Kuruluşa özel olarak planladığımız eğitimlerde kuruluşun faaliyet kapsamına uygun örneklerle eğitimin kapsamı özgün hale getirilmektedir. Kuruluşa özel düzenlenen bu eğitimlerde, bizzat kuruluşun uygulamaları ele alınmakta ve “risk temelli düşünme” yaklaşımı kuruluşa özgü gerçekleşen süreçler üzerinden irdelenmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitiminin İçeriği Nedir ?

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitiminde, öncelikle kuruluşun gerçekleştirdiği ürün ve hizmet süreçleri detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Süreçler arası etkileşimin belirlenmesi, ürün/hizmetin sunulduğu müşterinin memnuniyetinin artırılmasına yönelik yapılması gereken faaliyetlerin belirlenmesinde katılımcıların beyin fırtınasıyla ortaya çıkaracağı uygulamalar eğitimin etkinliğini artırmaktadır. Aşağıda verilen ISO 50001:2018 standart maddeleri eğitimin temel içeriğini oluşturmakta olup, her bir maddenin kuruluşun süreçlerine özgü olarak ele alınması sağlanmaktadır. ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistem Standart Şartları aşağıda verilmiştir. İlk 3 madde standardın genel tanıtımının yapıldığı, atfı yapılan standartların belirtildiği ve ilgili bazı terimlerin tanımlandığı maddeler olup, kuruluşun KYS ile ilgili uygulamakla yükümlü olduğu şartlar 4.maddeden itibaren verilmiştir.

 • 1. KAPSAM
 • 2. ATIF YAPILAN REFERANSLAR
 • 3. TERİMLER VE TANIMLAR
 • 4. KURULUŞ BAĞLAMI
  • 4.1 Kuruluş bağlamının anlaşılması
  • 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
  • 4.3 Enerji Yönetim Sisteminin kapsamının belirlenmesi
  • 4.4 Enerji Yönetim Sistemi
 • 5. LİDERLİK
  • 5.1 Liderlik ve bağlılık
  • 5.2 Politika
  • 5.3 Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler
 • 6. PLANLAMA
  • 6.1 Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler
  • 6.2 Amaçlar, enerji hedefleri ve bunlara ulaşmanın planlanması
  • 6.3 Enerji gözden geçirmesi
  • 6.4 Enerji performansı göstergeleri
  • 6.5 Enerji referans çizgisi
  • 6.6 Enerji verilerinin toplanmasının planlanması
 • 7. DESTEK
  • 7.1 kaynaklar
  • 7.2 Yeterlilik
  • 7.3 Farkındalık
  • 7.4 İletişim
  • 7.5 Dokümante edilmiş bilgi (doküman ve kayıtlar)
 • 8 OPERASYON
  • 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
  • 8.2 Tasarım
  • 8.3 Tedarik
 • 9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME
  • 9.1 Enerji performansı ve EnYS’nin izlenmesi, ölçümü, analizi ve değerlendirilmesi
  • 9.2 İç tetkik
  • 9.3 Yönetimin gözden geçirmesi
 • 10 İYİLEŞTİRME
  • 10.1 Genel
  • 10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
  • 10.3 Sürekli iyileştirme

EĞİTİM METODU ve SERTİFİKASYON

Eğitimin interaktif bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacak, katılımcıların soru-cevaplarla tam katılımı sağlanacaktır. Eğitim süresince katılımcılar arasından gruplar oluşturulacak, her bir standart maddesi için örnek olay/doküman/kayıtlar ele alınarak tartışılacak, ilgili örnek olayları denetçi adaylarının yorumlaması sağlanacaktır. Yapılan örnek olay incelemeleri ile iç denetçi adaylarının denetim yetkinliklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Eğitim tamamlandıktan sonra yapılacak sınavla birlikte başarılı katılımcılara (70 ve üstü başarılı sayılacaktır) “İç Denetçi Eğitimi Başarı Sertifikası”, diğer katılımcılara ise “Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.

ÖN ŞART

Katılımcıların ilgili ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi hakkında önceden genel bilgiye sahip olması yeterli olup katılım için ön şart bulunmamaktadır. Enerji Yönetim Sisteminin hali hazırda uygulandığı kuruluşların katılımcılarının mevcut EnYS uygulamalarıyla ilgili doküman ve kayıtlar hakkında bilgi sahibi olması eğitimin etkinliğini artıracaktır.

EĞİTİM SÜRESİ

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi en az 1 gün olarak planlanmakla birlikte, kuruluşun organizasyon büyüklüğü ve süreçlerin karmaşıklığına göre süre artırılabilmektedir.

EĞİTİM ÜCRETİ ve ÖDEME

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitim ücreti, kuruluşun organizasyon yapısına göre belirlenen süre ve katılımcı sayısına göre belirlenmektedir. En az 1 gün olarak planlanan eğitimlerde 10 kişilik katılımcı için belirlenen ücret 4000 TL olarak belirlenmiştir. Eğitim sonrası düzenlenecek sertifikalar ücrete dahildir. Belirtilen ücrete %18 KDV ilave edilir. Ödemenin yarısı eğitim öncesi, kalan yarısı eğitim sonrası düzenlenecek fatura tarihinde gerçekleştirilir.

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?