ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini uygulayan kuruluşlarda, standardın bir şartı olarak periyodik olarak planlanan kuruluş içi tetkiklerin yetkin “iç denetçiler/iç tetkikçiler” tarafından gerçekleştirilmesi amacıyla planlanan bu eğitim ISO 19011:2018 Denetçi Standardına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Eğitimlerimiz aşağıdaki kapsama uygun olarak KALİBRE Mühendislik&Danışmanlık bünyesinde görev alan 10 yılı aşkın deneyime haiz, Baş Denetçi yetkinliğine sahip uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Eğitim Ana Başlıkları

 • ISO 19011:2018 Standardının incelenerek her bir maddeyle ilgili yükümlülüklerin belirlenmesi.
  • Tetkik Prensipleri
  • Tetkik Adımları
  • Tetkik Programı hazırlama ve yönetme
  • Tetkikin gerçekleştirilmesi
  • Raporlama ve Takip
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardının temel maddelerinin PUKÖ çerçevesinde incelenmesi.
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standart maddelerinin tek tek incelenmesi ve her bir maddenin uygunluğunu sorgulayacak iç tetkik sorularının hazırlanması.
  • Kuruluşun Kalite Yönetim Sistemiyle ilgili Bağlamı (İlgili İç/Dış Taraflar, KYS Kapsamı)
  • Üst Yönetimin Liderliği (Kalite Politikası, Görev-Yetki-Sorumluluklar)
  • Planlama (Kurumsal Risk ve Fırsat Analizi, Kalite Hedefleri)
  • Destek (Kaynaklar, Yeterlilik, Farkındalık, İç/Dış İletişim, Dokümantasyon)
  • Operasyon (Satış, Satınalma, Tasarım ve Geliştirme, Ürün/Hizmet Gerçekleştirme ve Sunumu, Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü)
  • Performans değerlendirmesi (Müşteri Memnuniyeti, İzleme-Ölçme-Analiz, İç Tetkik, Yönetimin Gözden Geçirmesi-YGG)
  • İyileştirme (DÖF, Sürekli İyileştirme)
 • Kuruluşun Kalite Yönetim Sistemiyle ilgili Bağlamı (İlgili İç/Dış Taraflar, KYS Kapsamı)
  • İç Tetkik örnek uygulamaları
   • İç Tetkik Soru Listeleri
   • Uygunsuzluk Raporları
   • İç Tetkik Raporları
   • İç Tetkikçi/Denetçi Sınavı

İç Tetkikçi Eğitimi Katılımcıları

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini uygulayan kuruluşlarda İç Tetkikçi olarak görev almak isteyen veya alacak olan çalışanlar, bölümlerinde gerçekleştirilecek iç denetimlere etkin bir şekilde hazırlanmak isteyen yöneticiler eğitime katılabilir. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar için  “İç Tetkikçi Sertifikası” düzenlenmektedir.

İç Tetkikçi Eğitimlerinin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi

İç Tetkikçi Eğitimlerimiz genel olarak kuruluşa özgü olarak planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Eğitim süresince kuruluşun ürün/hizmet ve süreçlerine uygun olarak hazırlanan İç Tetkik Prosedürü, İç Tetkik Planı, İç Tetkik Soru Listeleri, İç Tetkik Raporu vb. örnek uygulamalar ile kuruluş için özelleştirilmiş bir İç Tetkik Dokümantasyonu da oluşturulmaktadır. Kuruluşa özel düzenlediğimiz eğitimler firma eğitim/toplantı salonlarında veya uygun eğitim şartlarına haiz farklı eğitim salonlarında verilmektedir.

Ayrıca genel katılıma açık şekilde düzenlediğimiz ISO 19011 İç Tetkikçi Eğitimleri önceden planlanan takvime uygun olarak firmamızın eğitim salonlarında veya anlaşmalı otellerin eğitim salonlarında gerçekleştirilebilmektedir.

İç Tetkikçi Eğitimleri için rehberiniz; KALİBRE – 444 9001

Teklif isteyin, sizi arayalım.

İhtiyacınızı sizinle belirleyerek iş geliştirme süreçlerinizi iyileştiriyoruz. Sunduğumuz hizmetleri firmanızın ihtiyacına göre şekillendirerek iş sürekliliğinizi arttırıyor, yönetmeliklere uyumluluğunuzu sağlıyoruz.

Teklif İsteyin