Bilgilendirme: İnternet sitemiz yenilendi. Fikirlerini bizimle paylaş.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi (QMS)

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi (QMS)

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

ISO 9001 Eğitiminin Amacı Nedir ?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ile son güncellemesi 2015 yılında gerçekleşen ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardının şartları hakkında tüm katılımcıların bilgilendirilmesi, standart maddeleriyle ilgili farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır.
Yeni standardın getirdiği “Risk Temelli Düşünme” yaklaşımının kuruluşa özgü olarak nasıl uygulanması gerektiği eğitimin temel hedefleri arasındadır.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standardının tam olarak anlaşılması amacıyla düzenlenen bu eğitim ile Kalite Yönetim Sistemini kurmak isteyen kuruluşların yanı sıra, Kalite Yönetim Sistemini hali hazırda uygulayan, fakat yeni standarda uyumla hale getirmek isteyen ve mevcut uygulamaların etkinliğini artırmak isteyen kuruluşlar hedeflenmiştir.
Kuruluşların kalite süreçlerini yöneten Birim Çalışanları ve Birim Yöneticileri başta olmak üzere, bu eğitim ile standardın yeni yaklaşımının tam olarak anlaşılması, mevcut KYS uygulamalarının yeni yaklaşıma göre güncellenmesi ve tüm çalışanların kalite yönetimiyle ilgili farkındalıklarının artırılması da bu eğitimin temel hedefleri arasındadır.

ISO 9001 Eğitiminin Kapsamı Nedir ?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitiminde standardın ilgili maddeleri tek tek analiz edilmektedir. Kuruluşa özel olarak planladığımız eğitimlerde kuruluşun faaliyet kapsamına uygun örneklerle eğitimin kapsamı özgün hale getirilmektedir. Kuruluşa özel düzenlenen bu eğitimlerde, bizzat kuruluşun uygulamaları ele alınmakta ve “Risk Temelli Düşünme” yaklaşımı kuruluşa özgü gerçekleşen süreçler üzerinden irdelenmektedir.

ISO 9001 Eğitiminin İçeriği Nedir ?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitiminde, öncelikle kuruluşun gerçekleştirdiği ürün ve hizmet süreçleri detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Süreçler arası etkileşimin belirlenmesi, ürün/hizmetin sunulduğu müşterinin memnuniyetinin artırılmasına yönelik yapılması gereken faaliyetlerin belirlenmesinde katılımcıların beyin fırtınasıyla ortaya çıkaracağı uygulamalar eğitimin etkinliğini artırmaktadır. Aşağıda verilen ISO 9001:2015 standart maddeleri eğitimin temel içeriğini oluşturmakta olup, her bir maddenin kuruluşun süreçlerine özgü olarak ele alınması sağlanmaktadır. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standart Şartları aşağıda verilmiştir. İlk 3 madde standardın genel tanıtımının yapıldığı, atfı yapılan standartların belirtildiği ve ilgili bazı terimlerin tanımlandığı maddeler olup, kuruluşun KYS ile ilgili uygulamakla yükümlü olduğu şartlar 4.ncü maddeden itibaren verilmiştir.
• 1. KAPSAM
• 2. ATIF YAPILAN REFERANSLAR
• 3. TERİMLER VE TANIMLAR
• 4. KURULUŞ BAĞLAMI
o 4.1 Kuruluş bağlamının anlaşılması
o 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
o 4.3 Kalite Yönetim Sisteminin kapsamının belirlenmesi
o 4.4 Kalite Yönetim Sistemi
• 5. LİDERLİK
o 5.1 Liderlik ve bağlılık
o 5.2 Politika
o 5.3 Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler
• 6. PLANLAMA
o 6.1 Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler
o 6.2 Kalite amaçları ve bu amaçları başarmak için planlama
• 7. DESTEK
o 7.1 kaynaklar
o 7.2 Yeterlilik
o 7.3 Farkındalık
o 7.4 İletişim
o 7.5 Dokümante edilmiş bilgi (doküman ve kayıtlar)
• 8 OPERASYON
o 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
o 8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar
o 8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi
o 8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü
o 8.5 Üretim ve hizmetin sunumu
o 8.6 Ürün ve hizmet sunumu
o 8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü
• 9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME
o 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
o 9.2 İç tetkik
o 9.3 Yönetimin gözden geçirmesi
• 10 İYİLEŞTİRME
o 10.1 Genel
o 10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
o 10.3 Sürekli iyileştirme

ISO 9001 Eğitiminin Metodu Nedir ?

Eğitimin interaktif bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacak, katılımcıların soru-cevaplarla tam katılımı sağlanacaktır. Eğitim süresince katılımcılar arasından gruplar oluşturulacak, her bir standart maddesi için örnek olay/doküman/kayıtlar ele alınarak tartışılacak, ilgili örnek olayları katılımcıların yorumlaması sağlanacaktır. Yapılan örnek olay incelemeleri ile katılımcıların KYS uygulama yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlanmaktadır.

ISO 9001 Eğitim Sertifikası

Eğitimin etkinliğini ölçmek amacıyla eğitim sonunda gerçekleşen sınavla birlikte “Başarılı” katılımcılara (70 ve üstü başarılı sayılacaktır) “Başarı Sertifikası”, diğer katılımcılara ise “Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.

ÖN ŞART

Katılımcıların ilgili ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi hakkında önceden genel bilgiye sahip olması yeterli olup katılım için ön şart bulunmamaktadır. Kalite Yönetim Sisteminin hali hazırda uygulanan kuruluşun katılımcılarının mevcut KYS uygulamalarıyla ilgili doküman ve kayıtlar hakkında bilgi sahibi olması eğitimin etkinliğini artıracaktır.

EĞİTİM SÜRESİ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi en az 1 gün olarak planlanmakla birlikte, kuruluşun organizasyon büyüklüğü ve süreçlerin karmaşıklığına göre süre artırılabilmektedir.

EĞİTİM ÜCRETİ ve ÖDEME

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim ücreti, kuruluşun organizasyon yapısına göre belirlenen süre ve katılımcı sayısına göre belirlenmektedir. 1 gün olarak planlanan eğitimlerde 10 kişiye kadar olan katılımcı sayısı için belirlenen ücret 2500 TL + KDV olarak belirlenmiştir. Eğitim sonrası düzenlenecek sertifikalar ücrete dahildir. Ödemenin yarısı eğitim öncesi, kalan yarısı eğitim sonrası düzenlenecek fatura tarihinde gerçekleştirilir.

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?