JCI Sağlık Kuruluşu Akreditasyonu

JCI Sağlık Kuruluşu Akreditasyonu

ABD’nde 1951 yılında kurulan sağlık kuruluşları akreditasyonu ortak komisyonu (JCAHO) bu ülkede 15000’den fazla kuruluşu denetliyor. Bu kuruluşun temel amacı topluma verilen sağlık hizmetinin güvenlik ve kalitesinin sürekli olarak yükseltilmesi ve bu alanda oluşturulan standartların sağlık kuruluşlarında yerleştirilmesidir.

JCAHO’nun uluslar arası dalı olan Joint Commission International (JCI) ise 1997 yılında kurulmuş olan ve bugün itibariyle 60’dan fazla ülkede sağlık kuruluşlarını denetleyerek akredite eden bir kuruluştur. JCI akreditasyonu özellikle sağlık kuruluşlarında hasta güvenliği, tesis güvenliği, enfeksiyonların önlenmesi, yanlış uygulamaların önlenmesi, hasta ve yakınlarının korunması ve bilgilendirilmesi, kişisel hak ve gizliliklerin korunması, olumsuz olayların kayıt altına alınması ve sürekli izlenerek düzeltilmesi gibi konularda standartlar geliştirmekte ve sağlık kuruluşlarının bu standartlara uyumunu denetleyip başarılı olanları akredite etmektir.

Hedefi “Joint Commission International Accreditation“ olan sağlık kuruluşları için ISO 9001 standartı çok uygun bir zemin hazırlamaktadır. Bu standart şartlarını etkin olarak uygulamak sağlık kuruluşlarına ciddi iyileştirmeler yapma fırsatı vermekte, yasal denetimlerde kolay ilerleme sağlamakta, üst düzey çalışmalar için uygun şartların temelinin atılmasına fırsat vermekte, hasta haklarının en iyi şartlara gelmesini mümkün kılmakta ve kuruluşa büyük katma değerler sağlamaktadır.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı, hastanelerin akreditasyon sürecine hazırlanmalarını sağlamak amacını da taşıyan bir mevzuatı yürürlüğe koymuştur. “Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal Kaliteyi Geliştirme Ve Performans Değerlendirme Yönergesi“ içerisinde JCI’nın hastane akreditasyon standartlarından yararlanılarak hazırlanan kalite geliştirme ve değerlendirme kriterleri yer almaktadır. Bu yönerge hastanelerimizin sağlık akreditasyon sistemine hazırlanmalarını sağlayacaktır. Şu an Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastaneler kurumsal kaliteyi geliştirme ve performans değerlendirme yönergesinde tanımlanan kriterleri yerine getirmek ve kriterler doğrultusunda yapılanmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Teklif isteyin, sizi arayalım.

İhtiyacınızı sizinle belirleyerek iş geliştirme süreçlerinizi iyileştiriyoruz. Sunduğumuz hizmetleri firmanızın ihtiyacına göre şekillendirerek iş sürekliliğinizi arttırıyor, yönetmeliklere uyumluluğunuzu sağlıyoruz.

Teklif İsteyin