Ticaretin ulusal sınırları aşıp uluslararası boyutlara ulaşması, ürün taleplerinde dalgalanmaların artması, müşteri beklentilerinin yükselmesi tedarik zinciri verimliliğin artırılması için yeni çözümler üretilmesi ihtiyacını doğurmuştur.

Ticaretteki bu değişimler doğrultusunda 1974 yılında 12 ülkeden üreticilerin ve dağıtımcıların katılımıyla Avrupa’daki ürünlerin tanımlanması için standart oluşturma çalışmaları başlamış ve bu çalışmaların sonucunda 1977 yılında Brüksel merkezli “European Article Numbering (EAN)” (Avrupa Mal Numaralama Örgütü) kurulmuştur.

EAN’ın temel görevi, etkin tedarik zinciri yönetimini sağlamak amacıyla ürün, hizmet, taşıma birimi ve demirbaşları tanımlayabilecek, her sektöre uygun uluslararası standartlar geliştirmektir. EAN’a üye yerel numaralandırma organizasyonları, uluslararası standartları kendi bölgelerinde uygulama ve geliştirmekle yükümlüdür.

Zamanla üye profili Avrupa’yı aşıp tüm dünyaya yayılan EAN, 1992 yılında EAN International adını almıştır.

2000’li yıllara gelindiğinde ise Uluslararası EAN Organizasyonu’nun temel amacı tanımlama standardı oluşturmanın ötesine geçmiş daha büyük hedefler ortaya konmuştur.

Üreticilerle müşteriler arasındaki iletişimi daha hızlı ve verimli bir hale getirme, ürünlerin tedarik zinciri sürecinde takibini sağlama amaçlı GDSN (Global Data Synchronization Network, RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama), İzlenebilirlik gibi projeler geliştirilmiştir. EAN International’ın sadece tanımlama standardı oluşturan bir organizasyon görünümünden çıkmış olması sonucunda EAN International adı 2005 yılı başında GS1 olarak değişmiştir.

Bugün, GS1’in 103 ülkeyi temsilen 101 üye organizasyonu bulunmaktadır

GS1 Sistemi, ticari ve endüstriyel kuruluşların tanımlama ve numaralandırma gereksinimlerinin yanı sıra ticari ortaklar arasında bilginin elektronik ortamda nasıl paylaşılacağı ve nasıl kullanılacağı konularındaki standartları ortaya koyan bir sistemdir.

Dünyada en yaygın kullanılan tedarik zinciri standardı olan ve ürün, demirbaş, hizmet ve yerlere ilişkin bilgilerin doğru tanımlanması ve iletilmesini sağlayan GS1 Sistemi, dört temel ürün alanından oluşur:

  • GS1 Barkod
  • GS1 eCom
  • GS1 GDSN (Küresel Veri Eşzamanlama Ağı)
  • GS1 EPCglobal

BARKOD

Ticari ürünlerin, yerlerin, taşıma birimlerinin ve demirbaşların standart olarak tanımlanmasını ve bilgi sistemlerine otomatik olarak aktarılmasını sağlayan, barkod teknolojileri temelli küresel veri ve uygulama standartlarıdır.

GS1 Barkod Sistemi (eski adıyla EAN-UCC Sistemi) GS1 Sisteminin bileşenlerinden biridir.

Barkod kullanmak isteyen firmalar GS1 Firma Numarası alırlar. GS1 Firma Numarası, Küresel Ticari Ürün Numarası (GTIN) oluşturmada kullanılır. GTIN ise daha sonra barkod etiketi olarak bastırılarak ürün üzerine yerleştirilir.