REACH Belgelendirme

REACH Belgelendirme

REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. 1 Haziran 2007’de yürürlüğe ve bir dizi AB Yönetmelik ve Tüzüğünü kapsamakta ve onları tek bir sistem altında toplamaktadır.

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – REACH)

REACH’in Amaçları Nelerdir?

. Çevre ve insan sağlığını, kimyasal kullanımından yüksek düzeyde korumayı sağlamak.

. Kimyasalları piyasaya sürenleri kullanım amaçlarına ilişkin risklerin anlaşılması ve yönetiminden sorumlu tutmak.

. Maddelerin AB pazarında serbest hareketini sağlamak.

. AB kimya sanayinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılması.

REACH’in önemli bir bölümü, üretici ve ithalatçı/ihracatçılarının maddelerini merkezi bir Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kayıt ettirmeleridir. Bir kayıt paketi, madde hakkında standart bir dizi veri ile desteklenecektir. İstenen verinin miktarı, üretilme yada sunulmak istenen maddenin miktarıyla orantılıdır.

Eğer maddenizi kaydettirmezseniz, bu durumda bunlar hakkındaki veriler üzerinde yer almayacağından sonuçta bu ürünleri yasal olarak AB’de üretemeyecek ve AB piyasasına sunamayacaksınızdır.

Kapsam ve Muafiyetler

REACH, AB pazarında üretilen veya dışarıdan giren yılda 1 ton veya daha fazla miktardaki maddelere uygulanmaktadır. Genel olarak, kendi halindeki, bir karışım içindeki veya eşya içerisindeki bütün maddelere uygulanır. Bazı maddeler özel olarak kapsam dışında bırakılırken bazı maddeler için de özel yasalar kapsamında önlemler alınmıştır.

Ön Kayıt

Avrupa pazarında üretilen ve piyasaya sunulan maddelerin kaydı üç aşamada yapılmaktadır. Bu aşamalarla, kayıt yükümlülüğü 2018’e kadar yayılmıştır. Bu tarihlerden yararlanabilmek için üretici ve tedarikçilerin 1 Haziran – 1 Aralık 2008 tarihleri arasında ön kayıt yada daha sonra uygun koşulları sağlıyorlarsa gecikmeli ön kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir. Ön kayıt yasal bir gereklilik değilse de geçiş periyotlarından faydalanabilmek için yapılması önerilmektedir.

Kayıt

Kayıt, sanayicilerin (üretici / ihracatçı) yılda 1 ton ve üzerinde ürettikleri ve piyasaya sundukları maddelerin özellikleri hakkında bilgi toplamaları ve karşılaştırmalarını gerektirir. Bu bilgiler, bir maddenin ortaya çıkardığı risk ve zararın değerlendirilmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Bu bilgi ve değerlendirme Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kaydettirilir.

Değerlendirme

REACH kapsamında kayıt ettirilen dosyalar aşağıdakilere göre değerlendirilecektir:

. Uygunluk kontrolü

. Dosya değerlendirmesi

. Madde değerlendirmesi

İzin

İzne tabi maddeler listesinde yer alan bir maddeyi piyasaya sunmak yada kullanmak isteyen şirketler, AKA’ya izin başvurusu yapmak zorundadırlar. İzin konusundaki kararlar, Avrupa Komisyonu tarafından alınır. Başvuru sahipleri, bu maddelerin kullanımından kaynaklanan risklerin etkin olarak kontrol edileceği yada sosyo-ekonomik yararının getireceği risklerden fazla olduğunu göstermek durumundadır. Başvuru sahipleri aynı zamanda daha güvenli uygun alternatifler veya teknolojiler olup olmadığını incelemelidir. Eğer varsa bu durumda ikame planı hazırlamaları, yoksa varsa araştırma ve geliştirme etkinliklerine ilişkin bilgiyi sunmaları gerekir.

Teklif isteyin, sizi arayalım.

İhtiyacınızı sizinle belirleyerek iş geliştirme süreçlerinizi iyileştiriyoruz. Sunduğumuz hizmetleri firmanızın ihtiyacına göre şekillendirerek iş sürekliliğinizi arttırıyor, yönetmeliklere uyumluluğunuzu sağlıyoruz.

Teklif İsteyin