RoHS Belgelendirme

RoHS Belgelendirme

RoHS Belgesi elektrikli ve elektronik ürünlerde, kimyasal içeren ve insan çevre teması olan ürünlerde bazı maddelerin bulunmamasını şart koşan şartları içeren bir belgelendirmedir. İngilizcede “Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama” kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiştir. Bu maddelerden bazıları Kurşun, 4Kadminyum, Civa ve bromürlü bileşenler, heksavalent krom, çok bromlu bifenil ve çok bromlu difenil seteril maddelerini kapsamaktadır.

RoHS Belgesi alabilmenin temel şartları sertifika alınmak istenen ürün veya ürünlerin bu zararlı maddeleri içerip içermediğine yönelik analizlerin yapılmasını gerektirmektedir. Bu sertifikanın en büyük ticari avantajı içerisinde bu zararlı maddeleri içermeyen ürünlerin tüm Dünya’da rahatça dolaşımını ve gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlarda kendine yer bulabilecek olmasıdır.

Ürünlerinin ticari başarısını ön planda tutan tüm işletmelerin bu belgeyi alarak ticari bakımdan rakiplerine karşı sağlayacağı avantaj oldukça önemli bir boyuttadır. Bu tür evrakları tam olan kuruluşlar özellikle pazarlama açısından oldukça iyi bir konumda yer alacaklar ve marka değerlerine oldukça olumlu yönde artı sağlayabileceklerdir.

RoHS Belgesi 1 Temmuz 2006 tarihinde ilk olarak yayınlandıktan beş yıl sonra 21 Temmuz 2011 tarihinde yenilenmiş olarak revize edilmiş ve bu tarihte yeni direktif yayına girmiştir.

Bu kapsamda elektrikli büyük küçük tüm ev aletleri, elektronik parça içeren bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik cihazlar, elektronik ev aletleri televizyon, kameralar, dijital aletler, elektrikli el aletleri, elektrikli iş aletleri, koşu bantları, bankamatik cihazları gibi tüm elektrikli ürünler bu direktif kapsamında bulunmaktadır. İçerisinde kısıtlanmış zararlı maddeler bulunmayan ürünler gerekli analizler ile değerlendirildikten sonra sonucu göre ürüne RoHS Belgesi verilir.

Bu belgeye başvurulduğunda mutlaka ilk olarak başvuruda bulunulan ürünler için detaylı ve kapsamlı bir teknik dosya hazırlanması gerekmektedir. Bu teknik dosya sorumlu ve konusunda uzman ekibimiz tarafında sıkı şekilde gözden geçirilmekte ve eksikleri varsa giderilmektedir. Dosyanın eksikleri olmadığı takdirde gerekli analizler için uluslararası kabul görmüş akredite laboratuvarlar tarafından test edilmek üzere numuneler gönderilmektedir. Testlerin sonuçlarına göre belgelendirme süreci tamamlanmaktadır.

Teklif isteyin, sizi arayalım.

İhtiyacınızı sizinle belirleyerek iş geliştirme süreçlerinizi iyileştiriyoruz. Sunduğumuz hizmetleri firmanızın ihtiyacına göre şekillendirerek iş sürekliliğinizi arttırıyor, yönetmeliklere uyumluluğunuzu sağlıyoruz.

Teklif İsteyin