Bilgilendirme: İnternet sitemiz yenilendi. Fikirlerini bizimle paylaş.

CE Markalama

CE Markalama

CE İşareti Fransızca “Conformité Européenné” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Anlamı ise “Avrupa ya Uygunluktur”. CE markalama işareti AB Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere vurulur. 21 adet Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamına giren bir ürün AB Ortak Pazarına girebilmesi için CE Uygunluk İşareti iliştirilmesi gerekmektedir.

CE işareti vurulmuş bir ürün o ürünün AB müktesebatına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir ürün olduğu anlaşılır. CE markalama işaretinin kendine has bir formatı vardır. “Chinese Export” gibi kısaltmalarla bir ilgisi yoktur. 93/68/EEC “CE İşaretlemesi Yönetmeliği” CE işaretinin vurulması ile ilgili tüm bilgileri içermektedir.

CE Belgesi Ne İşe Yarar?

CE, ürünlerin AB Ortak pazarında serbest dolaşımında bir pasaport niteliğindedir. Hiçbir Ortak Pazar ülkesi CE işareti taşıyan bir ürünün piyasa arzını engelleyemez. Dolayısıyla CE işaretli ürünler ile Avrupa Birliğinde ithalat ve ihracat yapılabilir.

Türkiye’de ki Uygulama

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Ortak Gümrük Tarifesini uygulanmaya başlamıştır.
4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”, 11 Temmuz 2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
İlgili Temel Yönetmelikler Yayımlanmıştır.

“Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik“
“CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik”
“Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik”
17 Ocak 2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, 11 Ocak 2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Gümrük Birliği ile AB Ortak pazarında yer alan Türkiye’de de Avrupa ülkelerinde olduğu gibi CE işareti zorunludur.

Neden Kalibre ?

Kuruluşların Avrupa Birliğinde ihracat ve ithalatını önemli ölçüde etkileyen CE İşaretini alması için, 15 yıllık danışmanlık deneyimiyle projelerini yönetmektedir.

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?