Bilgilendirme: İnternet sitemiz yenilendi. Fikirlerini bizimle paylaş.

HİGG Danışmanlığı

HİGG Danışmanlığı

HİGG Danışmanlığı

Higg danışmanlığı aslen tedarik zincirinde sürdürülebilirlik fikrinin somutlaştırılmış halidir. Firmaların hangi alanlarda ilgi göstermeleri gerektiğini ve hangi alanlara yatırım yapmaları gerektiğini ortaya çıkarmak için oluşturulmuş bir danışmanlık hizmetidir. Kuruluşların enerjilerini fazla harcadığı kollar ve az ilgi gösterilmiş kollarını belirler ve ölçme, analiz, sürekli iyileştirme yapabilmeniz için kuruluşunuzun yanında yer alır. Sürekli bir gelişme ön plandadır. Gerekli alanlar belirlendikten sonra, iş kollarını bir sistematik halinde standart haline getirip, istatistik verilerini ve saha gözlemlerini raporlayarak; eksiklerin tespit edilmesini sağlar ve bu eksikleri gidererek aynı süreci en başa alır. Günümüzün en önemli konusu olan sürdürülebilirlik faktörünün en önemli yardımcısıdır.

Higg Danışmanlığının Faydaları

  1. Eksikler ve fazlalıklar belirlenir. 
  2. Belirlenen konularda eksiklerin yeri doldurulurken, fazlalıkları da azaltma yoluna gider. 
  3. Bir sistematik kurarak sürdürülebilir bir firma haline gelmenize yardımcı olur. 
  4. Tek seferlik değil, kuruluşun ömrü boyunca kendisin geliştirmesi için bir sürekli iyileştirme modeli ortaya koyar. 
  5. Masrafları azaltır. 
  6. Kazanç getirecek konulara işgücü aktarılır. 

Türkiye’de Higg Danışmanlığı

Higg danışmanlığı bir sertifika değildir, aksine bir sistematiktir. Akredite kuruluşlardan bir kere sertifika alıp bırakmak yerine, ömür boyunca süren standartlar hazırlanarak; kendi kendine geliştirme yapabilen bir plancıdır. Ülkemizde yaygın olmamasına rağmen, özellikle Amerika’da oldukça yaygındır. Firmalar yerinde saymak yerine kendi kendini geliştirebilecek bir sisteme sahip olmayı tercih etmektedir.

Kalibre Mühendislik

Türkiye’de Higg danışmanlığının tek temsilcisi olan Kalibre Mühendislik, çağının ilerisindeki bu sistematiği kuruluşunuza kazandırmayı hedefler. 

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?