Bilgilendirme: İnternet sitemiz yenilendi. Fikirlerini bizimle paylaş.

ISO 39001 Karayolu Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 39001 Karayolu Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 39001 Nedir?

ISO 39001 Karayolu Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi, yol trafik güvenliği yönetim sisteminin asgari ihtiyaçlarını belirleyen bir standarttır. ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi, kuruluşlara yol trafik güvenliği sistemi görevleri ve etkileşimleri konusunda uluslararası kabul görmüş bir anlayış sunmaktadır. ISO 39001, karayolu trafik sistemi ile etkileşime giren bir kuruluşun etkileyebileceği karayolu trafik kazalarına bağlı ölüm ve ciddi yaralanmaları azaltmak için Karayolu Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimlerini belirler. ISO 39001, kuruluşların karayolu trafik güvenliğini yönetim sistemlerine temel bir hedef olarak entegre etmelerine yardımcı olur. ISO yönetim sistemi standartları ailesinden biri olarak, Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al süreci tarafından geliştirilen en son ortak yönetim standardı çerçevesine dayanmaktadır.

ISO 39001 Kapsamı Nedir?

ISO 39001 Standardı, karayolu trafik sistemiyle etkileşime giren bir kuruluşların yol açabileceği karayolu trafik kazalarına bağlı ölüm ve ciddi yaralanmaları azaltmak için Karayolu Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi’nin gereksinimlerini belirler. Bu standarttaki gereksinimler, uygun bir Karayolu Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi politikasının geliştirilmesi ve uygulanmasını, kuruluşun yükümlü olduğu yasal ve diğer gereklilikleri dikkate alan Karayolu Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi hedeflerinin ve eylem planlarının geliştirilmesini ve kuruluşun Karayolu Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili unsurlar ve kriterler hakkındaki bilgileri içerir. 

Bu standart, sağlanan tür, boyut ve ürün veya hizmetten bağımsız olarak, aşağıdakileri yapmak isteyen herhangi bir kuruluş için geçerlidir;

 1. Karayolu Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi performansını artırmak,
 2. Karayolu Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek,
 3. Karayolu Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi politikasına uygunluğunu sağlamak ve bu standarda uygunluğu göstermek.

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Faydaları

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) paylaştığı verilere göre, dünya genelinde her 24 saniyede 1 kişi yolda hayatını kaybediyor. Her yıl dünya genelinde 1,35 milyon insan, trafik kazasında ölüyor. ISO 39001 Yol Ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemini kuruluşlar için var olan araç kapasiteleri ve taşımacılık verimliliklerini daha etkin analiz ederek taşıma politikalarına buna göre belirlemelerini sağlar.

 • Kara yollarında meydana gelen kazaların önüne geçmenizi ve yaşanacak kazalarda gerçekleşebilecek can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlar,
 • Karayolu Güvenliği açısından gerçekleştirilen yönetimsel iyileştirmeler ile kazaların ve ilgili maliyetlerin azaltılması sağlar,
 • Sürdürülebilir bir taşıma stratejisi ve politikası geliştirme olanağı bulacaktır.
 • Paydaşlarla ve müşterilere kurumsal güvenlik ve sosyal sorumluluk hedeflerinin uygulanması ve gösterilmesini sağlar,
 • Endüstri, paydaşlar ve mevzuat gereksinimlerini karşılamak için kuruluşta en iyi uygulamaların kullanılmasını sağlar,
 • Karayolu trafik tehlikelerinin tanımlanması ve yönetim verimliliğinin artırılmasını sağlar,
 • İşletme, sigorta ve tazminat vb. maliyetlerinin azaltılmasını sağlar,
 • İşletme süreçlerinin oluşturulması ve iyileştirilmesini sağlar,
 • İş ve işgücü kaybının azaltılmasını sağlar,
 • Hizmette yaşanabilecek gecikmelerin önlenmesini sağlar
 • Kaza sonucu oluşabilecek hizmet ve ürün kaybının önlenmesini sağlar,
 • Araç verimliliğini sağlar,
 • Stresin azaltılarak çalışan memnuniyetinin artırılmasını sağlar,
 • Kurumsal güvenlik ve toplumsal sorumluluk hedeflerinize ulaşmanızı sağlar,
 • Kamu ve özel sektör firmalarının, yol ve trafik emniyeti ile alakalı olarak bu sistemi kurmasını, uygulamasını, gerekli zamanlarda düzeltici, önleyici çalışmalar gerçekleştirmesini ve sistemin hep canlı tutulmasını sağlar.
 • Daha iyi pazar konumlandırmanızı sağlar,
 • Firmaların yenilikçi taşımacılık çözümlerini vakit geçirmeden fark etmelerini ve bunlardan yararlanabilmelerini sağlar,

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini Kimler Alabilir

ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi  standartları, karayolları ve trafik sistemi ile ilişkili olan ve yol ve trafik güvenliğinden sorumluluğu bulunan tüm kamu ve özel sektör kuruluşları için tasarlanmıştır.

Bu kuruluşların büyük yada küçük boyutlu olmalarının, çalışan personel sayısının, kullandıkları araç sayısının veya makine parkının büyüklüğünün de bir önemi yoktur. Önemli olan bu kuruluşların faaliyet alanları itibariyle, trafik güvenliğini artırmak ve trafik kazalarında meydana gelen bedensel veya maddi kayıpların önüne geçmek sorumluluğunu taşıyor olmalarıdır. Bu bakımdan öne çıkan öne çıkan kuruluşları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Karayolu tasarımını yapan kuruluşlar,
 • Karayollarının yapımı ve bakımı yapan kuruluşlar,
 • Kargo/kurye/taşımacılık şirketleri,
 • Karayolu seyahat firmaları,
 • Yakıt taşıma ve dağıtım şirketleri,
 • Personeli karayolunda seyahat eden kuruluşlar
× Size nasıl yardımcı olabiliriz?