Bilgilendirme: İnternet sitemiz yenilendi. Fikirlerini bizimle paylaş.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri

ISO 50001 (EN 16001) Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

Enerji yönetimi, güvenlikten, üretim kalite ve miktarından, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımıdır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik eder.

Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir ?

  • Enerji Politikası resmiyet kazanır, kurum içi etkinliği sağlanır
  • Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji masrafları düşer
  • Çevrenin korunur, doğal kaynak tüketimi azalır,
  • Kaynakların etkin kullanımı sağlanır,
  • Sera gazı emisyonunu azaltılır,
  • Mevzuata uyum sağlanır,
  • Başta Çevre Yönetim Sistemi olmak üzere diğer yönetim sistemleri ile kolayca entegre olur.

“Sürdürülebilirlik” prensibi esas alan, tüketimi azaltıp çevreyi koruyan enerji maliyetlerinizi ve Seragazı emisyonlarınızı düşüren verimlik odaklı bir Enerji Yönetim Sistemi için kılavuzunuz KALİBRE

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?