Bilgilendirme: İnternet sitemiz yenilendi. Fikirlerini bizimle paylaş.
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Yönetim Sistemleri

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 9001:2015’in getirdiği “Risk Temelli Düşünme” yaklaşımıyla kurumsal riskleri öngörüp, bu riskleri değerlendirmeyi ve ortaya çıkmadan önlemeyi amaçlamaktadır. “Risk Temelli Düşünme” anlayışıyla, Kalite Yönetim Sisteminin planlanan sonuçlardan sapmasına yol açan riskler belirlenir, bunların olumsuz etkileri tespit edilir ve bunları minimum seviyeye indirmek için gerekli tedbirler alınır. Kalite Yönetim Sisteminin planlanan sonuçlarına ulaşmak için ortaya çıkan iyileştirme fırsatlarının öngörülmesi ve bunlardan maksimum derecede faydalanılması da yeni yaklaşımın bir gereğidir.

1987’den günümüze kadar sürekli gelişim gösteren ISO 9001 standardı, Yönetim Sistem Standartlarını temeli konumunda olup, kurum ve kuruluşların daha etkin bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olması için kendini sürekli yenilemektedir.

Kurum ve Kuruluşlar, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasını “stratejik bir karar” olarak almakta ve aşağıdakiler başta olmak üzere bir çok fayda sağlamaktadır;

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir ?

 • Kurumsal yönetim risklerini önceden öngörüp değerlendirmek, riskler ortaya çıkmadan proaktif bir şekilde gerekli tedbirleri almak.
 • Kurumu ortak politika, amaç ve hedefler etrafında toplayarak organizasyonel bütünlüğü sağlamak,
 • Çalışanların, bölümlerin ve dolayısıyla tüm organizasyonun Kalite Politikası ve Hedefler doğrultusunda kenetlenmesini sağlamak,
 • Kurum kültürünün oluşmasını ve gelişmesini sağlamak,
 • Organizasyonda rol alan çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyip Kalite Yönetim Sistemine nasıl katkı sağlayacaklarını belirlemek, sistemin uygulanmasına ve gelişmesine katılımlarını sağlamak,
 • “İşi ehline verin” anlayışıyla yetkinlik esasına uygun istihdam politikası oluşturarak, işlerin konusunda uzman, eğitimli ve deneyimli çalışanlarla “emin ellerde” yürütülmesini sağlamak,
 • “Çalışanlar, geliştikçe kurum gelişir” anlayışıyla eğitimde sürekliliği sağlayarak çalışanların yetkinliklerini artırmak,
 • Çalışanların memnuniyetlerini artırmak için faaliyetler planlamak, çalışanların kurum aidiyetlerini artırmak,
 • Kurum içi ve kurum dışı iletişimde etkinliği sağlayarak sorunları hızlı, zamanında ve büyümeden çözmek,
 • Performans izleme ve ölçme sistemleriyle verilere dayalı karar mekanizması oluşturmak,
 • Süreçlerin performansını iyileştirmek, daha az girdiyle daha çok çıktı sağlayacak metotlar geliştirmek,
 • Gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin kalitesini sürekli iyileştirmek,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak,
 • Mevzuat şartlarına uyum sağlamak,
 • Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak.
× Size nasıl yardımcı olabiliriz?