Bilgilendirme: İnternet sitemiz yenilendi. Fikirlerini bizimle paylaş.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, diğer yönetim sistem standartlarının temeli konumunda olup, kuruluşların daha etkin ve kaliteli bir Yönetim Sistemine sahip olması için 1987’den beri kendini sürekli yenilemektedir. İlk olarak 1987 yılında yayınlanan ISO 9001 standardı 1994 yılındaki versiyon değişikliği sonrası, 2000 yılında “Proses Odaklı” yaklaşımla önemli bir değişikliğe uğramıştır. 2008 yılındaki değişiklik sonrası 2015 yılında gerçekleşen son değişiklikle “Risk Temelli Düşünme” yaklaşımı öne çıkmış ve yüksek seviye standart yapısına (10 maddeden oluşan standart yapısı) geçilmiştir.

Üreticiden tüketiciye kadarki zincirde her kesimi tümüyle etkileyen gıda kökenli salgın, zehirlenme, bozulma vb. olumsuzluklar, endüstriyel kalite sistemindeki hijyen sorunlarından kaynaklanmaktadır. Üretimden-tüketime risk oluşturabilen her bir parametrenin ürünler bazında ayrı ayrı belirlenip, bu noktaların incelenmesiyle sorunların giderilmesi yolunda görüş birliğine varılmıştır. ‘‘Kritik Kontrol Noktaları’’nın belirlenmesi riskin azaltılması, dolayısıyla da riskin engellenmesini sağlayacaktır. Böylece olayların teknik ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla ele alındığı yeni bir bakış açısı geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır.

ISO 22000:2018, gıda endüstrisi uzmanları tarafından geliştirilmiş olan uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Bu standardın amacı, gıda güvenliği yönetiminin ihtiyaçlarını gıda tedarik zinciri ile uyumlu hale getirmektir.

“Gıda Güvenliği” hepimizin mutlak ve değişmez beklentisidir. Gıdanın temas ettiği tüm süreçlerde gıda güvenliğini etkileyebilecek potansiyel tehlikelerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve kritik kontrol noktalarının sürekli izlenerek önlenmesini sağlayan etkin bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi için kılavuzunuz KALİBRE….

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?