Bilgilendirme: İnternet sitemiz yenilendi. Fikirlerini bizimle paylaş.

TSE / TSEK / HYB Belgelendirme

TSE / TSEK / HYB Belgelendirme

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan ilgili konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardları’ na uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE ( Türk Standartları Enstitüsü) Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE ( Türk Standartları Enstitüsü) markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. TS ( Türk Standartları ) işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 3918 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. TSE ( Türk Standartları Enstitüsü) kontrol ve denetimleri neticesinde ürün kalite belgesi almayı hak eden kuruluşlar ürün / ambalajı vb üzerinde ilgili Türk Standartı’ nın numarası ve bu numaranın zerinde de baklava dilimi içerisindeki TSE ürün kalite belgesi logosunu kullanmalıdır.

TSE Belgesinin Yararları Nelerdir?

  • Maliyette düşüş – Ticarette artış,
  • Pazara ulaşmada kolaylık,
  • Pazarda hız,
  • Tüketici nezdinde güven,
  • Güvenli ürünün garantisi,
  • Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj

TSEK – Kalite Uygunluk Belgesi

Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standartları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten sözleşme ile TSEK ( Kritere Uygunluk Belgesi ) Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK ( Kritere Uygunluk Belgesi ) Markası kullanılacak ürünlerin ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

HYB – Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ( TS ) ve/veya Türk Standartları Enstitüsü ( TSE ) tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğunu gösteren sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği bir yıl olan belgelerdir.

Bu belgeler özellikle satış sonrası servis hizmeti veren araç, beyaz eşya servisleri vb. ile hemen hemen her tür hizmet veren kuruluşlar için sadece TSE ( Türk Standartları Enstitüsü ) personeli tarafından yapılan kontrol ve denetimler neticesinde firmalara verilebilen belgelerdir.

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?