Bilgilendirme: İnternet sitemiz yenilendi. Fikirlerini bizimle paylaş.

Çevre Yönetim Danışmanlığı

Çevre Yönetim Danışmanlığı

Çevre Yönetim Hizmetleri

“Gelecek nesillerin bizlere emaneti” olarak gördüğümüz çevremizin korunması için tüm taraflarla işbirliğini esas alan firmamız “sürdürülebilir kalkınma”nın, ancak “sürdürülebilir çevre” ile mümkün olacağına inanmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası Çevre Mevzuatı ile Çevre Standartları başta olmak üzere işletmelerin çevreyle ilgili yükümlülüklerini analiz ederek, alınması gereken tedbirleri belirlenmesi, planlanması, gerçekleştirilmesi ve kontrolü için uzman ve deneyimli kadromuzla hizmetinizdeyiz.

İşletmelerin mevcut faaliyetlerinden kaynaklanan çevre boyutlarının belirlenmesi, bunların çevreye etkilerinin minimize edilmesi ve ilgili yükümlülükler çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması için sistematik bir yaklaşımla Çevre Yönetim Hizmetlerini sunmaktayız.

Çevre Yönetim Hizmetleri kapsamında aşağıdaki faaliyetlerde kılavuzunuz; KALİBRE

  • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında tüm standart şartlarıyla ilgili mevcut durumu kadromuzdaki uzman Baş Denetçilerimizle analiz ediyor ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli tüm faaliyetleri yönetiyoruz. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardının getirdiği yeni yaklaşım ile kapsamlı bir Risk Analizi yaparak proaktif çözümler geliştiriyoruz. ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için sürekliliği sağlayacak hizmetler sunuyoruz.
  • PAS 2050, ISO 14064 standart şartları ve ilgili mevzuat şartlarına uygun olarak Karbon Ayak İzi uygulamaları, sera gazı emisyonlarının belirlenmesi, hesaplanması, bu emisyonların kontrol altına alınması, azaltılması için danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.
  • Çevre Danışmanlığı hizmetlerini, uzman ve bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çözüm ortaklarımızla (ARTEMİS) proje yönetim çerçevesinde sunuyoruz.
  • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) görüşü, Kapsam Dışı/Muafiyet yazılarının alınmasında destek oluyoruz
  • Atık Yönetimi kapsamında; işletme içinde Atık Yönetim Sisteminin kurulması, atık toplama üniteleri ile atık alanlarının belirlenmesi ve yönetimi, Endüstriyel Atık Yönetim Planının (EAYP) hazırlanması ve onaylanması, atık toplama ve bertaraf sürecinde lisanslı firmalarla koordinasyon ve tedarikçi denetimi süreçlerini yönetiyoruz.
  • Entegre Çevre Bilgi Sistem kayıtlarının yapılmasında, mevzuata göre yapılması gereken beyan ve bildirimlerde (Atık Beyanı, Ambalaj Beyanı, Toprak Kirliliği Ön Bilgi Formu Doldurma, Atık Yönetim Planı Hazırlama, Bekra Bildirimi, Kimyasal Kayıt Sistemi Bildirimi vd) destek oluyoruz.
  • Kimyasallar ilgili mevzuat çerçevesinde kimyasal maddelerin uygunluğu, malzeme güvenlik bilgi formlarının, kimyasal madde etiketlerinin uygunluğu, tesis içi kimyasal kullanımların incelenmesi ve bunların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilgili bildirimlerinin yapılması için destek oluyoruz.
  • Evsel ve Endüstriyel Atıksuların deşarj öncesi ilgili mevzuat şartlarına uygun hale getirilmelidir. İlgili mevzuata uygun alınan numunelerin analiz edilmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve sonrasında en uygun Atıksu Arıtma Tesisinin projelendirilmesinden yapımı ve işletilmesine kadar tüm süreçlerde uzman mühendislik hizmetlerinin sunumunu gerçekleştiriyoruz.
  • Atıksu geri kazanım projeleri ile sürdürülebilir çevre anlayışına uygun, çevre performansının artırılmasına yönelik projeler geliştiriyoruz.
× Size nasıl yardımcı olabiliriz?