Bilgilendirme: İnternet sitemiz yenilendi. Fikirlerini bizimle paylaş.

Yalın Üretim Danışmanlığı

Yalın Üretim Danışmanlığı

Yalın Yönetim Sistemi, bütün süreçlerde kayıpları en aza indirerek ya da sıfırlayarak kalite ve maliyet açısından en uygun ürünü en kısa zamanda üretmeyi amaçlayan sistemler bütünüdür.

Geleneksel üretim modeli, Ford’un öncülük ettiği kitlesel üretim temeline göre, aynı cins malı, en ilkel ve ucuz hammaddelerden yüksek miktarda üretip ucuza mal ederek avantaj sağlamak üzerine kuruludur. Yalın üretim ise, üretime yük getiren tüm israflardan arınmayı hedef alan bir yaklaşımdır.

Yalın Düşünce’nin başlangıç noktası “değer”dir. Değeri ürün veya hizmeti üreten oluşturur, ancak sağlanan yarar ve değer ancak kullanıcı veya müşteri tarafından algılanabilir ve tanımlanabilir.

Danışmanlık hizmetimiz kapsamında kuruluş bünyesindeki değer akışını yeniden tanımlıyoruz. Değerin ortaya çıktığı yer ve değer akışını kendi açısından değil, müşterinin bakış açısıyla yeniden düzenliyoruz. Bu sayede değerin kesintisiz akmasını sağlıyoruz.

Temel Hedef; İsrafın Önlenmesi

Geleneksel üretim yapısında işletme iş süreçlerine bölünmüş durumdadır. Süreçler arası engeller oluşur, engeller ve çelişkiler yaratılan değerin kesintisiz akışına engel olur. Bütün bunlar bekleme, biriktirme, gelme/gitme, karmaşaya ve sonuçta israf kaynağıdır.

Danışmanlık hizmetimiz kapsamında kuruluş bünyesinde israfa neden olan unsurları ele alırız, ekipler halinde değerlendiririz ve israfı azaltma ve giderme yönünde kararlar alarak uygularız.

Sürekli İyileştirme – Kaizen

Danışmanlık hizmetimiz kapsamında, her düzeydeki çalışana kendini geliştirme olanağı sunulmasını sağlıyoruz. Böylece her çalışan, iş ortamında geliştirme ve iyileştirme fırsatlarını belirler ve iyileştirme ekipleriyle birlikte çalışır veya bireysel öneriler sunar.

YALIN DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

  • Üst yönetimin proje hakkında bilgilendirilmesi
  • Proje ekiplerinin belirlenmesi
  • Temel eğitimlerin verilmesi ve temel ilkelerin yaygınlaştırılması
  • “5S – Tertip, düzen ve temizlik – endüstriyel disiplin” çalışması
  • Kaizen odaklı çalışmaların yürütülmesi
  • Spesifik teknik eğitimlerin verilmesi
  • Değer analizi çalışması
  • Toplam verimli bakım odaklı çalışmalar
  • Verimlilik artırma çalışmaları
  • İsraf azaltma çalışmaları
× Size nasıl yardımcı olabiliriz?