Bilgilendirme: İnternet sitemiz yenilendi. Fikirlerini bizimle paylaş.

ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi Temel Eğitimi (HSMS)

ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi Temel Eğitimi (HSMS)

ISO 45001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNİN AMACI

ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi Eğitiminin amacı; katılımcıların standartlara göre İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi’nin kurulması, sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi için gerekli olan temel bilgiye ulaşmalarını sağlamaktır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirtildiği üzere, işyerlerindeki sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilerek sürdürülmesi, çalışanların görev, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. ISO 45001 standardı, bir kurum veya kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulması aşamasındaki uyulacak şartları belirtmektedir. ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi, iş sağlığı ve güvenliği risklerini yönetebilecek ortamı hazırlar. Bu sistemin başlıca amacı çalışmaya bağlı hastalıkların ve yaralanmaların önlenmesi ve bunun sürdürülerek güvenli bir iş ortamı yaratmasıdır.

ISO 45001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİN KAPSAMI

ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi Temel Eğitiminde standardın ilgili maddeleri tek tek analiz edilmektedir. Kuruluşa özel olarak planladığımız eğitimlerde kuruluşun faaliyet kapsamına uygun örneklerle eğitimin kapsamı özgün hale getirilmektedir. Kuruluşa özel düzenlenen bu eğitimlerde, bizzat kuruluşun uygulamaları ele alınmakta ve “risk temelli düşünme” yaklaşımı kuruluşa özgü gerçekleşen süreçler üzerinden irdelenmektedir.

ISO 45001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİN İÇERİĞİ

ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi Temel Eğitiminde, öncelikle kuruluşun gerçekleştirdiği ürün ve hizmet süreçleri detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Süreçler arası etkileşimin belirlenmesi, ürün/hizmetin sunulduğu müşterinin memnuniyetinin artırılmasına yönelik yapılması gereken faaliyetlerin belirlenmesinde katılımcıların beyin fırtınasıyla ortaya çıkaracağı uygulamalar eğitimin etkinliğini artırmaktadır. Aşağıda verilen ISO 45001:2018 standart maddeleri eğitimin temel içeriğini oluşturmakta olup, her bir maddenin kuruluşun süreçlerine özgü olarak ele alınması sağlanmaktadır. ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistem Standart Şartları aşağıda verilmiştir. İlk 3 madde standardın genel tanıtımının yapıldığı, atfı yapılan standartların belirtildiği ve ilgili bazı terimlerin tanımlandığı maddeler olup, kuruluşun KYS ile ilgili uygulamakla yükümlü olduğu şartlar 4.ncü maddeden itibaren verilmiştir.

• 1. KAPSAM
• 2. ATIF YAPILAN REFERANSLAR
• 3. TERİMLER VE TANIMLAR
• 4. KURULUŞ BAĞLAMI
o 4.1 Kuruluş bağlamının anlaşılması
o 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
o 4.3 Kalite Yönetim Sisteminin kapsamının belirlenmesi
o 4.4 Kalite Yönetim Sistemi
• 5. LİDERLİK
o 5.1 Liderlik ve bağlılık
o 5.2 Politika
o 5.3 Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler
• 6. PLANLAMA
o 6.1 Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler
o 6.2 Kalite amaçları ve bu amaçları başarmak için planlama
• 7. DESTEK
o 7.1 kaynaklar
o 7.2 Yeterlilik
o 7.3 Farkındalık
o 7.4 İletişim
o 7.5 Dokümante edilmiş bilgi (doküman ve kayıtlar)
• 8 OPERASYON
o 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
o 8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar
o 8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi
o 8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü
o 8.5 Üretim ve hizmetin sunumu
o 8.6 Ürün ve hizmet sunumu
o 8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü
• 9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME
o 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
o 9.2 İç tetkik
o 9.3 Yönetimin gözden geçirmesi
• 10 İYİLEŞTİRME
o 10.1 Genel
o 10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
o 10.3 Sürekli iyileştirme

EĞİTİM METODU ve SERTİFİKASYON

Eğitimin interaktif bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacak, katılımcıların soru-cevaplarla tam katılımı sağlanacaktır. Eğitim süresince katılımcılar arasından gruplar oluşturulacak, her bir standart maddesi için örnek olay/doküman/kayıtlar ele alınarak tartışılacak, ilgili örnek olayları denetçi adaylarının yorumlaması sağlanacaktır. Yapılan örnek olay incelemeleri ile iç denetçi adaylarının denetim yetkinliklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Eğitim tamamlandıktan sonra yapılacak sınavla birlikte başarılı katılımcılara (70 ve üstü başarılı sayılacaktır) “İç Denetçi Eğitimi Başarı Sertifikası”, diğer katılımcılara ise “Katılım Sertifikası” düzenlenecektir.

ÖN ŞART

Katılımcıların ilgili ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi hakkında önceden genel bilgiye sahip olması yeterli olup katılım için ön şart bulunmamaktadır. İSG Yönetim Sisteminin hali hazırda uygulanan kuruluşun katılımcılarının mevcut KYS uygulamalarıyla ilgili doküman ve kayıtlar hakkında bilgi sahibi olması eğitimin etkinliğini artıracaktır.

EĞİTİM SÜRESİ

ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi Temel Eğitimi en az 1 gün olarak planlanmakla birlikte, kuruluşun organizasyon büyüklüğü ve süreçlerin karmaşıklığına göre süre artırılabilmektedir.

EĞİTİM ÜCRETİ ve ÖDEME

ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi Temel Eğitim ücreti, kuruluşun organizasyon yapısına göre belirlenen süre ve katılımcı sayısına göre belirlenmektedir. En az 1 gün olarak planlanan eğitimlerde 10 kişilik katılımcı için belirlenen ücret 2500 TL olarak belirlenmiştir. Eğitim sonrası düzenlenecek sertifikalar ücrete dahildir. Belirtilen ücrete %18 KDV ilave edilir. Ödemenin yarısı eğitim öncesi, kalan yarısı eğitim sonrası düzenlenecek fatura tarihinde gerçekleştirilir.

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?