Bilgilendirme: İnternet sitemiz yenilendi. Fikirlerini bizimle paylaş.

SEDEX / SMETA 6.1 Sosyal Etik Denetimi

SEDEX / SMETA 6.1 Sosyal Etik Denetimi

SEDEX / SMETA 6.1 Sosyal Etik Denetimi

Tedarikçilerin ahlaki veri alışveriş ve veri tabanı platformudur. Sürdürülebilir üretim olanağı sağlamak için bilgi alışverişini düzenler. SEDEX üyeleri ahlaki işleyiş ve sürdürülebilir üretim hakkında birbirlerine veri tabanlarını paylaşarak, oluşabilecek riskleri asgari düzeye indirirler ve tedarikçilerin yönetimini sağlarlar. Bu yöntemle, sürdürülebilirlik konusunu ahlaki yönden ele alarak; devamlı bir gelişme söz konusu olur. SEDEX, SMETA yönergölerine göre yapılır ve bu yöntemi uygulayan şirkletler, veritabanlarını paylaşma yoluyla müşterilerine ahlaki sürdürülebilirlik ve karşılıklı güven duygusuna inandıklarını ispat ederler. Müşteriler de bu sayede risk fakötürünün en asgari düzeye indirir.

SEDEX Standartı Kapsamı

 • İş ahlakı ve kişisel hayatın gizliliği,
 • Yolsuzluğun önlenmesi,
 • Tehlike analizi ve gereken tedbirlerin alınarak tetkiki,
 • Sürdürülebilir bir dünya için tehlike analizi,
 • Olması gerektiği gibi ahlaki açıdan kabul edilebilir bir şekilde muamele görme,
 • Sürekli bir istihdam alanı,
 • Emeğinin karşılığını zamanında alma,
 • Çalışma saatlerinde hukuka ve insan haklarına uygunluk,
 • İş sağlığı ve iş güvenliği,

SEDEX’ in Yapısı

 • Etik bir denetim usulü,
 • ETI kodu kullanması ve yasalara bağlılık,
 • En yaygın ahlaki kontrol platformu olması,
 • Her müşteri için farklı denetim yapmaktansa, bir çok müşterinin denetimini tek çatı altında toplamak.
× Size nasıl yardımcı olabiliriz?