Bilgilendirme: İnternet sitemiz yenilendi. Fikirlerini bizimle paylaş.
  • 444 9001
  • İkitelli OSB Deposite AVM 2A/103 İstanbul

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Günümüzde hızla gelişen ve değişen iş dünyasındaki temel sorunlardan birincisi stratejik uygulamaların etkili bir şekilde hayata geçirilememesidir. Başarılı organizasyonların arkasındaki asıl güç, stratejileri belirlemekten ziyade stratejileri hayata geçirebilme becerisine sahip olmalarıdır.

Şirketlerin stratejileri hayata geçirmede karşılaştığı en önemli engeller; stratejinin işletme çalışanları tarafından anlaşılmaması, işletmelerin hedef, ödüllendirme, kaynak kullanımı gibi teşvik edici faktörleri stratejilerle ilişkilendirememesi, kültürel değişimin gerçekleştirilememesi, işletmelerin stratejileri iş hedeflerine dönüştürememeleri ve iş hedeflerini gerçekleştirebilecek becerileri ortaya koyamamalarıdır.

Kalibre Mühendislik ekibi olarak bizler firmaların kurumsallaşmaya giden yolda stratejik yol haritalarını belirlemelerini, ölçülebilir, görsel/görülebilir, bölümler arası iletişime açık yüksek kalitede çıktı alabilecekleri sürdürebilir bir işletme modeli kurmaları konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Dengeli Sonuç Kartları (Balanced Scorecard)

İşletmelerin hedeflerine katkıda bulunmak için Balanced Scorecard (Dengeli Sonuç Kartı) yöntemi ile bilgi toplumu işletmelerinin karşı karşıya kaldığı stratejik uygulamalardaki başarısızlık ve geleneksel performans sistemlerinin yetersiz kalması sorununa çözüm üretmekteyiz.

Stratejik yönetim modeli danışmanlığında uzman ve deneyimli kadrosuyla kılavuzunuz; KALİBRE… 444 9001